Als het maar smaakt

Als het maar smaakt


Chips in de soep. Dat had meneer veel eerder moeten bedenken.

1 comment

Add yours

Leave a Reply